Четвер, 22.08.2019, 14:41
КНП «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Статті [20]
...
...
...
Медицинские праздники
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 149
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 0
Користувачів: 1
$kett$
 Статті
Головна » Статті » Статті

Реформування охорони здоров’я

Закон 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»

Закон № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Закон 222-Vlll «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Господарський кодекс України Податковий кодекс України Цивільний кодекс України Бюджетний кодекс України

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА СТІННІВКА ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я ДВІЧІ НА МІСЯЦЬ У КОЖНІЙ ОРДИНАТОРСЬКІЙ FB.COM/MOZ.UKR МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ M0Z.G0V.UA

Навіщо автономізаціялікарям?

Лікарі часто запитують нас: що кон­кретно нам дасть автономізація? Навіщо вона потрібна? На це запи­тання є дві відповіді: юридична та світоглядна.

З юридичної точки зору автономізація медичних закладів переводить їх зі статусу бюджетних установ у ста­тус комунальних некомерційних під­приємств. Це означає, що замість роботи в межах Бюджетного кодексу вони отримують можливість здійсню­вати діяльність на підставі Госпо- дарсь-кого кодексу — тобто так само, як працює будь-яка компанія в Україні.

■ №3, ЛЮТИЙ 2018 ■

Це не означає, що пацієнти почнуть за все платити, — медичні послуги в інтересах пацієнтів буде закупову­вати держава в особі Національної служби здоров’я України.

Сьогодні медичний заклад може робити тільки те, що прямо дозволено йому законодавством. А ставши підприємством, медичний заклад зможе робити все, що не заборонено. Перш за все відмовитись від тарифної сітки і почати збільшувати зарплати лікарям.

Але головна зміна — світоглядна.

Медичні заклади повинні бути неза­лежними, як це є в усьому світі. Чи­новники не мають керувати лікарями.

Якісну послугу повинна оплатити держава, а щодо всього іншого мають самостійно вирішувати лікарі. Якщо пацієнта не задовольняє послуга, він піде до іншого медичного закладу.

Попереду —запровадження профе­сійного ліцензування медичної практики та реального лікарського самоврядування в лікарнях.

Перше завдання реформи — автономізація

Спільне завдання на перше півріччя 2018 року — реорганізувати за­клади ПМД з бюджетних установ в комунальні некомерційні підприємства. Іншими словми — автономізуватися.

Це обов’язкова умова, оскільки лише заклади у статусі комунальних некомерційних підприємств зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отри­мувати пряму оплату з державного бюджету від НСЗУ.

Комунальні некомерційні підпри- ємтсва мають право на отри­мання податкового статусу неприбутковості, тобто метою їхньої діяльності є не отримання прибутку, а надання послуг з охорони здоров’я населенню.

Заклади як неприбуткові підприєм­ства не будуть платниками податку на прибуток і зможуть самостійно розпоряджатися отриманими гроши­ма, у тому числі вільно встановлювати розмір заробітної плати для медичних та інших працівників.

ПРОЦЕДУРА АВТОНОМІЗАЦІЇ МЕДЗАКЛАДУ ПЕРЕДБАЧАЄ ТАКІ ДІЇ:

 1. Місцева рада приймає рішення про:

а) припинення 303 — бюджетної установи шляхом перетворення на 303 — комунальне некомер- ційне підприємство;

б) призначення комісії з реорганіза­ції 303-установи, голови комісії;

в) встановлення порядку і стро­ку заявлення кредиторами своїх вимог до 303-установи, що припиняється.

 1. Державному реєстраторові подаються документи для реєстрації рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації, на підставі чого вноситься запис до Єдиного державного реєстру юри­дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

 2. Комісія з реорганізації розглядає вимоги кредиторів 303, а також про­водить інвентаризацію*.

* Відповідно до Закону про авто­номізацію, до 31 грудня 2018 року:

кредитори державних та комунальних закладів охоро­ни здоров’я, що реорганізуються, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржни­ка у зобов’язанні у такому разі не вимагається;

обов’язкова оцінка майна не застосовується.

 1. Комісія розробляє передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань установи, передачу прав та зобов’язань за формою бухгал­терського обліку.

 2. Фінансове управління власника (ОМС) за необхідності розробляє проект змін до бюджетних програм з урахуванням процедури реоргані­зації 303.

 3. Рішенням місцевої ради:

а) затверджується передавальний акт**;

б) приймається рішення про ство­рення 303 шляхом реорганізації;

в) затверджується статут.

** Акт також може затверджувати уповноважений виконавчий орган у випадку делегування права.

 1. Пакет документів про створення 303 — комунального некомерцій- ного підприємства та припинення 303 — бюджетної установи подають державному реєстраторові. Якщо все зроблено правильно, протягом 24 годин з моменту отримання документів державний реєстратор має внести відповідні записидо ЄДР.

 2. За необхідності власник приводить у відповідність систему фінансування закладу.

 3. До трудових книжок працівників 303 вноситься запис про зміну найменування роботодавця у зв’язку з реорганізацією.

 4. 303 — комунальне некомерційне підприємство переоформлює майно, що підлягає державній реєстрації, зокрема право користування об’єктами нерухомості та земель­ними ділянками, відкриває рахунки в банку та переоформлює рахунки в казначействі.

 5. До МОЗ подається заява про оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та до Держлікслужби щодо роботи з наркотичними речовинами, прекурсорами (за необхідності).

 6. Підписання договору з НСЗУ, отримання грошей за медичне об­слуговування населення — в півто­ра раза більше за всіх, в середньому вдвічі більше за тих, хто підписав декларацію.

Більше інформації ви можете знайти в методичних рекомендаціях МОЗ за посиланням: https://goo.gl/iwyr4N Для пацієнта

До кожного випуску дайджесту ми додаємо спеціальну вкладку з корисною інформацією для пацієнта.

Рекомендуємо роздруковувати їх та розміщувати на інформаційних дошках у ваших закладах.

У цьому випускуінформаційна листівка «Вакцинація КПК в Україні».

Завантажити: https://goo.gl/U2y6zT

ВАКЦИНАЦІЯ КПК 

В УКРАЇНІ 

Автономізація з нуля

У місті Борисполі Київської області зараз створюється Міський центр первинної медико-санітарної до­помоги. Одразу — як комунальне некомерційне підприємство. Про до­свід, особливості та складнощі цього процесу розповідає його директор Євгеній Черенок.

НАВІЩО БОРИСПОЛЮ ВЛАСНИЙ ЦПМСД

Досвід створення комунального некомерційного підприємства

районна лікарня і раионнии центр первинної медико-санітарної до­помоги, який обслуговує і місто, і 52 тисячі пацієнтів району. При­родно, його потужності не вистачає, і це позначається на якості надан­ня допомоги. Найкраще це видно в роботі приймального відділення райлікарні: туди йдуть чимало з тих, хто насправді потребує первинної допомоги. Натомість вони звер­таються до вторинки, відділення постійно завантажене, спалаху­ють скандали. Завантаженість

На місці занедбаного магазину буде сучасна медична амбулаторія. КОМЕНТАР ВІД МОЗ

Є пропозиція: коли будете будувати, не писати латиницею: всі мають розуміти, що нова українська медицина буде якісною. Годі ховатись!

Розповідає директор Бориспільського міського центру первинної медико- санітарної допомоги Євгеній Черенок

вторинки — це яскравий індикатор того, що не працює як слід пер­винка. і міський голова Борис­поля вирішив створити окремо міський центр ПМСД. Ми маємо на це право, адже в місті понад 60 тисяч жителів. Він створюється з нуля — не через перепрофілюван- ня або реорганізацію.

АВТОНОМІЯ БЕЗ ОБМАНУ

Перша складність, яка у нас виникла: всі методичні рекомендації МОЗ на­писано для ситуації, коли відбуваєть­ся реорганізація.

Отже, ми пішли таким шляхом: спо­чатку розробили статут закладу — одразу як комунального некомер­ційного підприємства. 16 листопада на сесії міськради затвердили ство­рення КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Статут писали з урахуванням реко­мендацій МОЗ. Він дає мені як дирек­тору багато повноважень і свободи у прийнятті рішень відповідно до по­треб громади.

Знаю, що є проблеми з деякими за­кладами охорони здоров’я вторинної ланки в регіонах України, коли рай­ради не хочуть відпускати у вільне плавання «свої» заклади і готують такі статути що, крім зміни трьох літер у назві, решта залишається таким самим. У нас не так. Міський голова розуміє необхідність і дав нам, у рамках закону, автономію.

 

ЯК ОПТИМІЗУВАТИ ШТАТНИЙ РОЗПИС

Після того як сесія затвердила статут, почалася державна реєстрація. Підготували всі документи, пройшли реєстрацію. Згодом отримали статус неприбутковості. Зараз триває підготовка документів на ліцензування. Всі папери для цього вже готові.

Проблема, з якою ми стикнулися, — набір персоналу. Адже скрізь у З МІ, в Інтернеті пишуть, що комунальне некомерційне підприємство повинно працювати не за тарифною сіткою. Але це буде тоді, коли почне діяти Національна служба здоров’я України. А починати роботу треба вже зараз. Люди, які хочуть у нас працювати, розуміють, що зарплата повинна бути вищою.

Я ж мушу їм казати, що поки тарифну сітку ніхто не скасовував, нових процедур іще нема, як і додаткових коштів. Багатьох я так втратив. Зрештою, людей ми набрали: це професіонали своєї справи, які живуть медициною, ті, хто вірить у зміни і розуміє, що так, як було, вже не буде.

Я вважаю, що в амбулаторії повинні

бути не лише сімейні лікарі,

але й офтальмолог та отоларинголог.

Це затребувані спеціальності,

а в райлікарні на 52 тисячі жителів —

лише один ЛОР; така сама ситуація

з окулістом.

Вузькопрофільні спеціалісти працюватимуть за договором, це можуть бути ФОПи. За статутом я можу сам набирати, розширювати або скорочувати штат (якщо, наприклад, бачу, що до когось із фахівців люди не дуже йдуть).

Це дуже добре, бо дає великі можливості для розвитку.

КОМЕНТАР ВІД МОЗ

Світовий досвід показує, що навички офтальмолога та ото­ларинголога легко опановують сімейні лікарі.

Не забувайте порівнювати можливості навчання та найму додаткових лікарів.

КАЗУСИ ЗАКОНОДАВСТВА

Інша проблема, з якою я боюся зіткнутися, — це експертиза непрацездатності, видача лікарняних листків. Справа в тому, що їх можуть видавати підприємства, які вже пройшли акредитацію. Але оскільки ми новий центр, акредитацію ми повинні проходити через два роки.

І от я остерігаюся, щоб це питання не завело нас у глухий кут, адже не видавати лікарняні ми не можемо. Тому я сподіваюся, що в нових підзаконних актах цю ситуацію буде врегульовано.

КОМЕНТАР ВІД МОЗ

Ми будемо змінювати всю процедуру видачі рецептів, довідок і лікарняних листівпереводити їх в електроний вигляд та гармонізувати з європейськими принципа­ми. Звісно, це потребує часу але ми розуміємо, наскільки це важливо і як спростить життя і лікарів, і пацієнтів.

ДЕ БРАТИ ГРОШІ

Що стосується матеріального оснащення, міська влада йде нам назустріч. Наразі сесія затвердила виділення п’яти приміщень під амбулаторії. У двох із них розпочато капітальний ремонт, ще для одного затверджено проект, в якому буде навіть ігрова зона для дітей. Зараз Бориспіль розбудовується, і міський голова планує підготувати розпорядження про те, щоб дозвіл на будівництво видавати тільки тоді, коли забудовник згоден виділити на пер­шому поверсі 100-150 кв. м. під амбулаторію. Звісно, це не означає, що в кожному будинку буде амбулаторія, але в зручній доступності для пацієнтів вони мають бути.

Комп’ютери закупаємо поки в міру необхідності — насамперед для встановлення бухгалтерських програм та медичної інформаційної системи (МІС). Наразі обираємо собі МІС між двома компаніями. Зійшлися на тому, що комп’ютери будемо збирати під наші необхідні потреби: так вигідніше, можна буде замінювати окремі деталі. Ведуться перемовини з компанією Microsoft Ukraine з приводу закупівлі ліцензійного програмного забезпечення для нашого підприємства зі знижкою. Надалі комп’ютером буде забезпечено кожне робоче місце лікаря. Коли брав людей на роботу, умовою прийому було вільне володіння комп’ютером. Після того як отримаємо ліцензію на медичну практику, одразу зареєструємося в системі eHealth

Від місцевої влади ми маємо повну фінансову підтримку. Принаймні, те, що є зараз у паперах, — фінансування буде нормальне, місто цим опікується і розуміє необхідність медичних перетворень у суспільстві шляхом створення спроможного закладу з надання первинної медичної допомоги.

 

Міністерство охорони здоров’я України у 2017 році підписало угоду зі Всесвітньою організацією сімейних лікарів (WONCA) щодо ліцензійно­го використання ІСРС-2 у загальній практиці.

ІСРС (international Classification for Primary Care) — це міжнародна класифікація первинної медичної до­помоги. Вона є найбільш поширеною класифікацією, яка використовується на первинній ланці в багатьох країнах світу. Українська мова стала 20-ю офіційною мовою, якою було пере­кладено ІСРС-2.

Розроблена міжнародним консорці­умом лікарів первинної ланки, кла­сифікація ІСРС максимально відо­бражає зміст їхньої роботи. Базовим поняттям в ІСРС-2 є епізод медичної допомоги — взаємодія пацієнта з медичним закладом від першого звернення до медичного працівника до останнього візиту з цією ж про­блемою. Це дозволяє ефективно групувати медичну інформацію за часом, коли дані різних окремих візитів «нанизуються» на один епізод медичної допомоги.

За допомогою ІСРС-2 можна коду­вати причини звернення пацієнтів, діагнози, дії медичних працівників.

В умовах первинної ланки, коли ще не можливо встановити точний діагноз при зверненні пацієнта, кла­сифікація дозволяє лікареві кодувати скарги або симптоми захворювання. Також ця класифікація застосову­ється для обробки медичних записів в електронному вигляді, що робить простішим і точнішим ведення всієї медичної статистики.

Зараз значну частину свого робочого часу медичні працівники первинної ланки витрачають на паперову і ста­тистичну роботу, що обме­жує їхній час на потреби пацієнтів. Впровадження ІСРС-2 із одночасним спрощенням облікових і статистич­них форм є важливою складовою системної роботи МОЗу з оптимі- зації діяльності ПМД і дозволить

Класифікація ІСРС-2

Розповідає Владислав Одринський, експерт з питань первинної медико- санітарної допомоги

згодом відмовитися від паперового документообігу.

У 2018 році МОЗом передбачено запуск онлайн-тренажера, розпо­всюдження навчальних матеріалів, проведення регіональних тренінгів. Також при впровадженні міжнарод­них протоколів їх базу буде індексо­вано за ІСРС-2. Це дозволить лікарям швидко знаходити відповіді на клініч­ні питання, використовуючи при цьо­му єдину систему кодів. Ці рішення буде інтегровано в eHealth і МІСи, якими користуються лікарі первинної ланки.

Додаткову інформацію

про впровадження ІСРС-2 буде подано

в наступних випусках Дайджесту

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДАЄ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДУ СТАТУС НЕКОМЕРЦІЙНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА?

Перетворення (реорганізація) медзак- ладів на комунальні некомерційні підприємства сприятиме збільшенню їхньої самостійності в господарських та управлінських справах, стимулю­ватиме до поліпшення якості медич­них послуг та підвищення еконо­мічної ефективності використання активів.

 

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТАКІ:

 • керівник підприємства отримує зна­чно більшу, ніж керівник бю­джетної установи, свободу в розпо­рядженні активами й фінансами, у формуванні кадрової політики,

визначенні внутрішньої організа­ційної структури закладу;

 • керівник підприємства може са­мостійно встановлювати будь-які форми оплати праці персоналу, що допускаються законодавством;

 • діяльність підприємства здійснюється не за постатейним кошторисом, а на основі власного фінансового плану, що дозво­ляє ефективно розпоряджатися коштами;

 • медзаклади мають право мати власний рахунок у банку;

 • медзаклади мають право утворювати об’єднання

з іншими закладами, які також

мають статус підприємства, з метою перерозподілу функцій між ними та спільної оптимізації використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів;

 • медзаклади мають можливість наймати за договорами підряду лікарів —фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

ЧИ МОЖЕ ЗАКЛАД ПІСЛЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ БУТИ ПРИВАТИЗОВАНО?

Ні. Пряму заборону на привати­зацію зазначено у статті 16 Основ

законодавства України про охорону здоров’я.

ЧИ ПОВИННО НЕКОМЕРЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО САМОСТІЙНО ЗАРОБЛЯТИ НА СВОЄ ІСНУВАННЯ?

Після впровадження медичної реформи медзаклади первинної ланки отримуватимуть оплату від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) згідно з тарифом надання первинної медичної допо­моги за кожного пацієнта, який під­пише декларацію з лікарем цього закладу. Під час перехідного періоду також буде надаватися фінансування на пацієнтів, які були раніше при­писані до лікаря, але ще не уклали з ним декларацію.

До 2020 року медзаклади вторинної і третинної ланок переходитимуть на нову модель фінансування. Лікарні почнуть отримувати плату залежно від обсягу наданих послуг згідно з договором, який вони укла­датимуть із НСЗУ. Вартість послуг визначатиметься згідно з тарифом на надання медичних послуг.

ЧИ МАЄ ПРАВО ТАКЕ ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМУВАТИ ПРИБУТОК І НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД НИМ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ?

Медзаклади у формі КНП є непри­бутковими. Мета їхньої діяльності не пов’язана з отриманням прибутку. Прибуток закладу може використо­вуватись виключно для фінансування

видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів ді­яльності, визначених її установчими документами. Зокрема, може закупо­вуватись більш сучасне обладнання, покращуватись умови надання ПМД, забезпечуватись гідна заробітна пла­та персоналу.

ЧИ БУДЕ АВТОНОМІЗАЦІЯ ПРИМУСОВОЮ?

Закон про автономізацію медичних закладів не ставить жорсткої вимоги щодо строків. Але пільговий режим автономізації діятиме тільки до кінця 2018 року.

ЧИ ЗМІНЮЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МЕДЗАКЛАДУ ПІСЛЯ ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЇ?

Процес перетворення лікарні на неко- мерційне комунальне підприємство не призводить до виникнення нега­тивних податкових наслідків у ви­гляді нових податкових зобов’язань, пов’язаних з перетворенням. Заклад не буде платником податку на прибу­ток, податку на нерухомість.

ХТО РОЗПОРЯДЖАТИМЕТЬСЯ МАЙНОМ ТА КОШТАМИ ЛІКАРНІ?

Під час автономізації майно пере­дається закладам на правах оперативного управління. Розпо­ряджається майном закладу його власник — територіальна громада — через уповноважені органи. Керівник медзакладу може розпоряджатися майном у межах, які буде визначено статутом цьому закладу.

ЯК ГРОМАДА ЗМОЖЕ КОНТРОЛЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЛІКАРНІ?

Для цього створюються спеціальні органи — спостережні ради. Від­повідне положення про спостереж­ні ради затверджено постановою КМУ від 27 грудня 2017 p. Nq 1077.

Такі ради є обов’язковими для медза- кладів вторинної та третинної ланок. До них входитимуть представники власника закладу, органів місцевого самоврядування, місцеві депутати, а також представники громадських організацій.

При закладах також можуть створю­ватися опікунські ради. До їх складу можуть входити меценати, представ­ники громадськості, благодійних, релігійних організацій, органів місце­вого самоврядування, засобів масо­вої інформації, волонтери.

ЧИ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ?

Трудові відносини з працівниками реорганізованого закладу продов­жуються, а звільнення під час реор­ганізації можливе лише у випадку, якщо неможливо перевести праців­ника за його згодою на іншу роботу.

У процесі реорганізації окремі працівники можуть бути пере­ведені на інші посади, переміщені в інші структурні підрозділи в разі необхідності.

 

Надсилайте ваші питання

Чекаємо від вас питання, відповіді на які ви хочете бачити у Дайджесті медичної реформи. Будь ласка, додавайте до листа своє ім'я, спеціальність, назву закладу та фотографію: ми хочемо, щоб всі бачили, що у медичної спільноти є реальні обличчя.

Пишіть на diaest.moz@amail.com

Цей Дайджест було підготовлено завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Угоди з Проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» Nq AID-121-A-13-00007. Зміст цього Дайджесту, за який несуть відповідальність винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та партнери-виконавці, не обов’язково є відображенням поглядів USAID або Уряду США.

USAID Deloitte.

Категорія: Статті | Додав: $kett$ (08.02.2018)
Переглядів: 240 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright MyCorp © 2019
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Пошук